Κόστος άδειας χρήσης (ειδικά για την Ελλάδα)

Easy

490€

5 Διαδικασίες
5 Χρήστες

Standard

690€

10 Διαδικασίες
10 Χρήστες

Advanced

990€

30 Διαδικασίες
30 Χρήστες

Business

Επικοινωνήστε
μαζί μας
Απεριόριστες Διαδικασίες
Απεριόριστοι Χρήστες
Η τιμή περιλαμβάνει την αρχική παραμετροποίηση της εφαρμογής με βάση τα στοιχεία του πελάτη, το δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής για το πρώτο έτος, την τεχνική υποστήριξη και τις αναβαθμίσεις της εφαρμογής κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους.

Ετήσια ανανέωση

Easy

250€

Standard

250€

Advanced

250€

Business

Επικοινωνήστε
μαζί μας

Εξειδικευμένες εφαρμογές

Κόστος εξειδικευμένης εφαρμογής

990€

Προεγκατεστημένες Διαδικασίες Κλάδου
10 Χρήστες

Ετήσια ανανέωση

 

250€

Όλες οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.