Η Εφαρμογή

Tο e-Compliance GDPR δίνει τη δυνατότητα καταγραφής όλων των πράξεων και διαδικασιών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, διασφαλίζοντας τον εντοπισμό των αποκλίσεων από τον Κανονισμό, τον σχεδιασμό των απαραίτητων ενεργειών συμμόρφωσης και την αποτελεσματικότητα της αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
Tο e-Compliance GDPR λειτουργεί σε επίπεδο φορέα ή επιχείρησης καλύπτοντας και τις δραστηριότητες όλων των παραρτημάτων και υποκαταστημάτων του.
Tο e-Compliance GDPR λειτουργεί σε περιβάλλον internet χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση ειδικών υποδομών ή εξοπλισμού ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση του χρήστη εύκολα και από παντού, χωρίς τη χρήση εξειδικευμένων υποδομών η προγραμμάτων.
Tο e-Compliance GDPR αποτελεί έναν αξιόπιστο ¨συνεργάτη¨ για τον Σύμβουλο Συμμόρφωσης ή τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στη συνεχή παρακολούθηση της συμμόρφωσης του φορέα ή της επιχείρησης.
Image

Απαραίτητο εργαλείο για τον σύμβουλο συμμόρφωσης

Χαρακτηριστικά της εφαρμογής

Η εφαρμογή υποστηρίζει και απλοποιεί τη διαδικασία συμμόρφωσης κάθε φορέα ή επιχείρησης με τον νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Η εφαρμογή αναλύει τις διαδικασίες λειτουργίας της επιχείρησης και καταγράφει τους σκοπούς, τα δικαιώματα, την μεταφορά και τα μέτρα ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται η επιχείρηση.
Μέσα από απλές ερωτήσεις, η εφαρμογή εξάγει την εκτίμηση αντικτύπου ενός συμβάντος απώλειας της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων.
Υπολογίζει την πιθανότητα απειλής των προσωπικών δεδομένων από τα Τεχνολογικά Συστήματα, τις Μεθόδους και τις Διαδικασίες, την Εμπλοκή Προσώπων και την Κλίμακα Δραστηριότητας.
Η εφαρμογή επιπλέον εξάγει τη Συνολική Εκτίμηση Κινδύνου, το επίπεδο συμμόρφωσης κάθε διαδικασίας στον νέο κανονισμό GDPR, ενώ τέλος ελέγχει τις διαδικασίες για την απαίτηση διενέργειας Εκτίμησης Αντικτύπου Προστασίας Δεδομένων (DPIA).
Η εφαρμογή εξάγει μία σειρά από πλήρεις αναφορές των διαδικασιών που καταγράφηκαν με τα διαγράμματα ροής τους, (πριν και μετά τη διαδικασία συμμόρφωσης) τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση βάσει της συνολικής εκτίμησης κινδύνου, ενώ τέλος εξάγει μία σειρά από πρότυπα Πολιτικών που πρέπει να ακολουθεί κάθε επιχείρηση.
Η εφαρμογή παραμετροποιείται βάσει των δεδομένων της επιχείρησης (τμήματα, τρίτα μέρη που συνεργάζεται, τοποθεσίες αποθήκευσης αρχείου, μέσα συλλογής, κατηγορίες υποκειμένων κ.α.)
Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών χρηστών, αλλά και τη δυνατότητα ορισμού διαφορετικού ρόλου ανά χρήστη. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να δημιουργούμε διαφορετικούς χρήστες και ταυτόχρονα διαφορετικό ρόλο ανά χρήστη, έτσι ώστε ο κάθε ένας από αυτούς να έχει πρόσβαση σε προκαθορισμένες λειτουργίες, όπως να έχει την πλήρη διαχείριση, να έχει δικαιώματα μόνο ανάγνωσης, ή να βλέπει μόνο τα αποτελέσματα της ανάλυσης.
Η εφαρμογή λειτουργεί σε 2 γλώσσες Ελληνικά και Αγγλικά.

Δυνατότητες της Εφαρμογής

01

Εύκολη καταγραφή και ανάλυση

όλων των διαδικασιών επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.
02

Εξαγωγή των Διαγραμμάτων Ροής

των Προσωπικών Δεδομένων
03

Εξαγωγή Αρχείου Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας

βάσει του άρθρου 30 του Κανονισμού
04

Εξαγωγή αναφοράς για το επίπεδο συμμόρφωσης

συνολικά και για κάθε διαδικασία επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (GAP ANALYSIS)
05

Αυτοματοποιημένη Εκτίμηση Κινδύνου για την ασφάλεια επεξεργασίας

συνολικά και για κάθε διαδικασία επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (RISK ASSESSMENT)
06

Εξαγωγή προτεινόμενων Οργανωτικών και Τεχνικών Μέτρων

για την ασφάλεια της επεξεργασίας ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου.
07

Αυτοματοποιημένος έλεγχος για την απαίτηση διενέργειας Εκτίμησης Αντικτύπου

σχετικά με την προστασία Προσωπικών Δεδομένων (DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT - DPIA)
08

Βιβλιοθήκη υποδειγμάτων υλικού συμμόρφωσης

(π.χ. Πολιτικές, Διαδικασίες Λειτουργίας, Κείμενα Συγκαταθέσεων, Σχέδιο Ασφάλειας, Σχέδιο Ανάκαμψης μετά από καταστροφή, Αναφορά Διαρροής Προσωπικών Δεδομένων)
09

Δυνατότητα αποθήκευσης/ενσωμάτωσης των στοιχείων συμμόρφωσης

του φορέα ή της επιχείρησης, προκειμένου να είναι άμεσα προσβάσιμα στη φάση λογοδοσίας.
10

Δυνατότητα εντοπισμού των προσωπικών δεδομένων ενός υποκειμένου

με εύκολο και γρήγορο τρόπο, σε περίπτωση αιτήματος τροποποίησης, ή διαγραφής ή λήθης.
11

Σημαντικό πλεονέκτημα του e-Compliance GDPR

είναι η δυνατότητα τροποποίησης ή επικαιροποίησης των διαδικασιών επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Tο e-Compliance GDPR διατηρεί αρχείο για κάθε στάδιο καταχώρισης ή ελέγχου της συμμόρφωσης και δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης του βαθμού συμμόρφωσης ανά στάδιο.

Δηλώστε συμμετοχή στην επόμενη ζωντανή παρουσίαση της εφαρμογής μέσω webinar

Η Bee Group για την ολοκληρωμένη παρουσίαση της εφαρμογής eComplianceGDPR πραγματοποιεί webinars για τους χρήστες αλλά και τους ενδιαφερόμενους χρήστες της εφαρμογής.
Κατά την διάρκεια των παρουσιάσεων, παρουσιάζεται πλήρως η εφαρμογή eComplianceGDPR, ενώ δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να θέσουν ερωτήματα και να λύσουν απορίες στην χρήση της εφαρμογής πάνω στο GDPR. Η συμμετοχή και παρακολούθηση του webinar είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Τρίτη 18/12/2018, Ώρα 16:00
Πέμπτη 27/12/2018, Ώρα 15:00
Δευτέρα 07/01/2019, Ώρα 16:00
Για να δηλώσετε συμμετοχή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στο support@ecompliancegdpr.com
Image

Screenshots