Χαρακτηριστικά της Εφαρμογής
Λειτουργεί σε περιβάλλον internet χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση ειδικών υποδομών ή εξοπλισμού ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση του χρήστη εύκολα και από παντού, χωρίς τη χρήση εξειδικευμένων υποδομών η προγραμμάτων.
Παραμετροποιείται βάσει των δεδομένων της επιχείρησης (τμήματα, συνεργάτες, τρίτα μέρη, τοποθεσίες αποθήκευσης αρχείων, μέσα συλλογής, κατηγορίες υποκειμένων κ.α.).
Η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα δημιουργίας απεριόριστων διαδικασιών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (π.χ. Πώληση προϊόντων, Προώθηση προϊόντων (Μάρκετινγκ), Πρόσληψη προσωπικού κλπ.).
Η εφαρμογή διατίθεται σε 2 γλώσσες, Ελληνικά και Αγγλικά.
Χρήστες Εφαρμογής

Η εφαρμογή eComplianceGDPR παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών χρηστών με διαφορετικούς ρόλους.

Χρήστης με πλήρη δικαιώματα, με δυνατότητα εισαγωγής, τροποποίησης και διαγραφής των περιεχομένων της εφαρμογής και καθορισμού του υλικού των Στοιχείων Συμμόρφωσης.

Χρήστες με πλήρη δικαιώματα μπορεί να είναι:

  • ο Σύμβουλος Συμμόρφωσης
  • ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
  • ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης
Χρήστης με δικαιώματα μόνο ανάγνωσης, με σκοπό να επιβλέπει και να ενημερώνεται για την συμμόρφωση της επιχείρησης/φορέα.

Χρήστες με δικαιώματα μόνο ανάγνωσης, μπορεί να είναι:

  • τα μέλη της διοίκησης της επιχείρησης/φορέα
  • οι υπεύθυνοι των τμημάτων της επιχείρησης/φορέα
Απλός Χρήστης, με πρόσβαση στα στοιχεία συμμόρφωσης (χωρίς δυνατότητα μεταβολής των στοιχείων), με σκοπό την συνεχή του ενημέρωση και την εύκολη εφαρμογή της συμμόρφωσης.

Απλοί χρήστες μπορεί να είναι:

  • όλοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης/φορέα .
Διαδικασίες

Διαδικασία Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων ορίζεται ως μια λειτουργία της επιχείρησης/του φορέα κατά την οποία γίνεται συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.

Στην εφαρμογή eComplianceGDPR κάθε διαδικασία εμπεριέχει μία ή περισσότερες αναλύσεις, βάσει των σκοπών της διαδικασίας, του είδους των ΠΔ που επεξεργάζονται καθώς και της νομικής βάσης της επεξεργασίας.

Demo έκδοση του eComplianceGDPR
Εξερευνήστε τώρα την εφαρμογή eComplianceGDPR μέσα από την περιορισμένη demo έκδοσή της. Η άδεια χρήσης δίνεται για περιορισμένη χρονική διάρκεια. 

Για περισσότερες λεπτομέρεις επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail:
Image
Screenshots